အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Monday, June 22, 2009

ဝယ္ႀကအံုးမလား အိမ္မက္အိမ္(၂)

အိမ္ဝယ္ယူသူ အမ်ားစု အေတြးမွား၊ အၿမင္မွားတတ္တာ တခု႐ွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အိမ္ဝယ္ယူတဲ့အခါမွာ လက္ငင္းေပးေခ်ေငြ ( Down Payment ) ေပးၿပီးရင္ ကုန္စရာ မ႐ွိေတာ့ဘူးလို႔ ထင္တတ္ႀကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႔ ဘဝမွာေတာ့ လက္ငင္းေပးေခ်ေငြ ေပးၿပီးေနာက္မွာ ေငြေရးေႀကးေရးအရ ကုန္က်စရာေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါေသးတယ္။ အိမ္စစ္ေဆးစရိတ္ ( Home inspection ) $300ခန္႔ အၿပင္၊ ရာၿဖတ္ေႀကး( appraisal fee )၊ တန္ဖိုးစစ္ေဆးေရး စရိတ္ (survey ) ၊ အိမ္အာမခံ ( title search and title insurance)၊ ေ႔႐ွေနစားရိတ္ (recording fees and attorney's fees)၊ အခ်ိဳ႕ၿပည္နယ္ေတြမွာ ဝယ္ခြန္ (Transfer Fee) ေပးရပါမယ္။ ေရာင္းခ်သူက ေပးေဆာင္ထားတဲ့ အိမ္ခြန္( Property Tax) စတာေတြကို အိမ္ဝယ္သူက ေပးေခ်ဖို႔ ႐ွိေနပါတယ္။ ဒီကုန္က်ေငြေတြ အားလံုးကို ၿပန္လည္ၿပီး အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ရင္ အိမ္တန္ဖိုးရဲ႕ 3% မွ 8% ထိ႐ွိတဲ့အတြက္ သထိထားၿပီး ၿပင္ဆင္စုေဆာင္း ထားရမယ့္ လက္ငင္း ကုန္က်ေငြ ၿဖစ္ပါတယ္။ အထက္က အပိုင္း(၁)မွာ ေၿပာခဲ့သလို လစဥ္ကုန္က်မယ့္ အိမ္ရဲ႕အၿခား အေထြေထြြ ကုန္က်စားရိတ္ ( အမိႈက္ခြန္၊ ေရခြန္၊ ၿမက္ခင္းနွင့္ ပန္းအလွပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ စားရိတ္ စသည့္ ) ေတြလည္း ႐ွိေသးတာမို႔ အိမ္အတြက္ သံုးေငြ ႏွင့္ ဝင္ေငြအခ်ိဳးကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ တြက္ခ်က္ ထားသင့္ပါတယ္။ Condo ဝယ္ရင္ ဒီကုန္က်စားရိတ္ မ႐ွိဘူး ေၿပာႀကေပမယ့္ သူလဲ ေႀကာက္စရာေကာင္းေအာင္ Association Fees ေဆာ္တာပါပဲ။ ၿဖစ္နိူင္ရင္ အိမ္ေရာင္းသူရဲ႕ အမွန္တကယ္ အိမ္အသံုးစားရိတ္ကို ေမးၿမန္းသင့္သလို၊ အနီးပါတ္ဝန္းက်င္မွာ ႐ွိတဲ့ ကိုယ္ဝယ္မယ့္ အိမ္နဲ႔ အရြယ္တူ၊ ေစ်းႏႈန္းတူ အိမ္ရဲ႕ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္ကိုလဲ စံုစမ္းတီးေခါက္ ထားသင့္ပါတယ္။


ေနာက္တခ်က္ ထပ္ေလာင္း သတိေပး လိုတာကေတာ့ အိမ္ဝယ္မယ့္ တကိုယ္ေရတကာရသမား ေတြကိုပါ။ မိမိဟာ တကိုယ္ေရသမားမို႔ ေက်ာင္းေကာင္း၊မေကာင္း စံုစမ္းစရာမလို၊ အလုပ္ၿပီးလို႔ အိမ္ၿပန္လာရင္ အိမ္ထဲက အိမ္ၿပင္ ထြက္လည္မယ့္သူ မဟုတ္လို႔ အိမ္နီးနားခ်င္း ပတ္ဝန္းက်င္ အေၿခအေနကို ေလ့လာစရာ မလိုဟု အထင္မွား အေတြးမွား တတ္ႀကလို႔ပါ။ ကိုယ္တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ယခုဝယ္မယ့္ အိမ္ကို အၿမတ္အစြန္းရလို႔ ၿပန္ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ ၿဖစ္လာနိူင္တဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အိမ္ဝယ္လက္က သားသမီး႐ွိသူ ၿဖစ္ရင္ ေစာေစာတုန္းက အေၿခအေနေတြကို ေသခ်ာေပါက္ ေလ့လာႀကမွာပါ။ ေလ့လာလို႔ ကိုယ့္အိမ္က သူတို႔ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံမဝင္ရင္ ကိုယ့္ႀကိဳက္ေစ်း ရခ်င္မွ ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေႀကာင့္မို႔ ၿဖစ္နိူင္ရင္ ေက်ာင္းေကာင္း၊ ရပ္ကြက္ေကာင္းတဲ့ ေနရာကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ ေစလိုပါတယ္။


ပထမဦးဆံုး အိမ္ဝယ္သူ အမ်ားစုဟာ ႐ံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္ စာရြက္စာတမ္း၊ ဥပေဒေရးရာ ေတြကို မသိႀကေလေတာ့ အိမ္ပြဲစားကို ပံုအပ္တတ္ႀကပါတယ္။ အိမ္ပြဲစားေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ အေၿခအေနကို သိႀကသမ႔ို၊ မိမိအတြက္ လိုအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေပးနိူင္တဲ့ အရင္းအၿမစ္ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္မို႔ အိမ္ပြဲစားကို ကိုယ္သိလိုတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို စံုစမ္းေမးၿမန္းဖို႔ အားမနာပါနဲ႔။ မေႀကာက္ရြံ႕ ပါႏွင့္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အိမ္ပြဲစားေတြဟာ ေရာင္းသူဖက္က အလုပ္လုပ္ေပး ႀကတယ္ဆိုတာကို သတိၿပဳ ေစလိုပါတယ္။ ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပြဲခကို မိမိက ေပးတာမဟုတ္ပဲ အိမ္ေရာင္းရေငြရဲ႕ 3% ကေန 7% အထိ အိမ္ေရာင္းသူထံက သူတို႔က ရႀကတာမို႔ အိမ္ဝယ္သူကို ေကာ္မ႐ွင္ ပိုရရင္ ရသလို အခြ်န္နဲ႔ မတတ္ႀကပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးမယ့္ ယံုႀကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ပြဲစားကို လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ကိုယ္ကပြဲခ ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ အပိုကုန္က်တာဆိုတဲ့ အၿမင္ေလး ကြ်န္ေတာ့္မွာ ႐ွိသမို႔ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ္က ေပးရမယ့္ ပြဲစား ငွားဖို႔ သိတ္ၿပီး အားမေပးပါဘူး။ ကိုယ္ဝယ္မယ့္ အိမ္ရဲ႕ ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အေၿခအေနကို ကိုယ္ကိုတိုင္ အခ်ိန္ေပး စံုစမ္းေမးၿမန္းဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒါမွလဲ ဝယ္ဖို႔ ဆံုးၿဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အမွားအယြင္း ကင္းမွာပါ။


အိမ္ဝယ္ရာမွာ သတိထားရမယ့္ အေရးႀကီး အခ်က္ တခုကေတာ့ အိမ္ၿပဳၿပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ စားရိတ္ၿဖစ္ပါတယ္။ အက်ယ္အဝန္းတူ၊ ေနရာ အကြက္အကြင္း တူရင္ေတာင္မွာ အိမ္ေရာင္းေစ်းေတြမွာ အိမ္ေကာင္းရင္ ေစ်းေကာင္းတတ္ၿပီး အိမ္စုတ္ရင္ ေစ်းေပါတတ္ပါတယ္။ တခါတရံမွာ ေစ်းေပါတာကို မက္ၿပီး အိမ္မေကာင္းတာ ဝယ္ၿပီး အိမ္ၿပင္လိုက္တာ ၿပင္စားရိတ္ကုန္က်ေငြကို ထပ္ေပါင္းရင္ အိမ္ေကာင္းကို ဝယ္တာထက္ ပိုမိုကုန္က်တတ္ပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္မို႔ အိမ္ေဟာင္းဝယ္ရင္ ကိုယ္ၿပင္ဆင္ရမယ့္ အပိုင္းေတြကို အိမ္စစ္ေဆးသူ( Home Inspector)နဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စစ္ေဆးၿပီး ကုန္က်စားရိတ္ကို အေသးစိတ္ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ မွန္းဆထားသင့္ပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္New York နဲ႔ Los Angeles County မွာ ဝယ္မယ္ဆိုရင္ အိမ္အသစ္ရဖို႔ မၿဖစ္နိူင္သေလာက္မို႔ပါ။
ဝယ္ႀကအံုးမလား အိမ္မက္အိမ္(၁)
ဝယ္ႀကအံုးမလား အိမ္မက္အိမ္(၃)
*** အခ်ိန္မရေတာ့လို႔ ေနာက္ရက္ေတြမွပဲ housing market, Income & loan calculation, credit history, ကြ်န္ေတာ့္လို အေမရိကန္နိူင္ငံသား မဟုတ္ပဲ အိမ္ဝယ္ယူမႈ စတာေတြကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါရေစ။ မိတ္ေဆြတို႔ သိ႐ွိထားၿပီး ကြ်န္ေတာ္မသိတဲ့ ကိစၥေတြမ်ား ႐ွိရင္လဲ ေထာက္ၿပေဝဖန္ အႀကံေပးႀကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါရေစ။***

7 comments:

မဟာဆန္ said...

ဗဟုသုတ ရပါတယ္..ေ၀မွ်တဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးပါ

ငွက္ကေလး said...

မဝယ္ဘူးဂ်ာ ပိုက္ပိုက္မရွိဘူး ဘယ္လုိလဲ ေခ်းမလားဟင္ ဟဟဟ လာတယ္ေနာ္ ဘုိင္ တာ႔တာ

Anonymous said...

these posts are very valuable for readers who want to buy a house in US.
they gives a lot of info. thanks you very much.
please write more about that. i am waiting for your new posts.

Apprenticeship said...

၀ယ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္လဲ ဖတ္သြားတယ္။။။ ဟတ္ႀကီးေတာ့ Research အေသအခ်ာလုပ္ထားတယ္ ထင္တယ္။ :)

Anonymous said...

ကိုဟတ္ေ၇ ဆက္၇န္ကိုေမ်ာ္ေနပါတယ္။အစ္မလဲဒီႏွစ္ထဲ
ဝယ္ဖို.လုပ္မယ္။ thanks your post

Heartmuseum said...

အမ မဟာဆန္သူေရ... စာလာဖတ္တာ ေက်းဇူး.....
ငွက္မေရ.... ေငြအေႀကာင္းေၿပာရင္ ေနေစာင္းသြားမယ္။ ဘယ္ေလာက္လိုခ်င္လဲေၿပာ ဘဏ္ဓားၿပ တိုက္ရင္ ဦးေဆာင္ ခိုင္းမယ္... :D
Hi, Anonymous! Thank you for your comment. If you get some idea from these posts. I really please for that. I will share all of my knowledge about housing market. Please come & read. Take care!
Apေရ... လာဖတ္တာ ေက်းဇူးေနာ္.... ဟုတ္တယ္ မွားမွာေႀကာက္လို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ research လုပ္ထားတာ။
အမAnonymous ေရ.... အမဘယ္သူဆိုတာ မွန္းလို႔ရေပမယ့္ နာမည္ မေဖာ္ေစ ခ်င္ေတာ့
ကြ်န္ေတာ္လဲ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္မယ္ေနာ္...ဟီးးးးးး
ဒီအခ်ိန္မွာ အိမ္ဝယ္သင့္ေနၿပီ အမ..interest rate ေတြေတာင္ စတက္ေနၿပီ။

အိမ့္ခ်မ္းေျမ့ said...

ဒီပိုစ္တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္။ လာလာဖတ္ေနတာ ကေနဒါရဲ႕အိမ္ေစ်းကြက္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး ဗဟုသုတေတြ အရမ္းတိုးပါတယ္။

ရပ္ကြက္တစ္ခုကို ေျပာင္းဖို႔ မေလးစိတ္၀င္စားေနတယ္။ အဲဒီရပ္ကြက္က ပတ္၀န္းက်င္သင့္တယ္၊ ေက်ာင္း rating ျမင့္တယ္။ ထုံးစံအတိုင္း ေက်ာင္း rating ျမင့္ရျခင္းအေၾကာင္းက အာရွတိုက္သားမ်ားတယ္။ အာရွတိုက္သားမ်ားရင္ အနည္းနဲ႔အမ်ား superficial ျဖစ္တတ္တဲ႔သေဘာရွိတယ္။ အေပၚယံမ်ားတယ္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားတယ္၊ (I'm so sorry to say that.. I can't choose another word) ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီရပ္ကြက္မွာ အိမ္အသစ္ မရႏိုင္ေတာ႔ဘူး။ အိမ္ေတြက ႏွစ္၂၀၊ ၂၅ျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ ေရာင္းသမွ်အိမ္ကို သြားၾကည္႔ရင္ အျဖဴေတြျဖစ္ေနတယ္။ အိမ္ေတြက ေကာင္းေနေသးေပမယ့္ ေနာက္ထပ္၁၀နွစ္ေနတယ္ဆိုေတာင္ အႏွစ္သုံးဆယ္ျဖစ္ေနၿပီ။ အျဖဴေတြကလည္း အဲဒီထဲက ထြက္ကုန္ၿပီ။ ျမိဳ႕ျပင္က အိမ္အသစ္၊ ရပ္ကြက္အသစ္မွာ သူတို႔ အျဖဴ community အသစ္ေတြ စတင္ထူေထာင္ေနၾကၿပီ။ ၾကာရင္ က်န္ခဲ႔တဲ႔ အဲဒီရပ္ကြက္ဟာ Asian Ghetto ျဖစ္သြားေတာ႔မယ္။ အခုလည္းျဖစ္ေနၿပီ။

အျဖဴေတြခ်ည္းပဲ ေနတဲ႔ေနရာမွာလည္း လိုက္၀ယ္လို႔ မျဖစ္ျပန္ဘူး။ ဗင္ကူးဗားၿမိဳ႕ထဲေရႊ႕ဖို႔႔လည္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ သင့္ေတာ္တဲ႔ခုအိမ္ေလးကိုေရာင္းၿပီး ျမိဳ႕ထဲကၿပိဳက်ေတာ႔မယ့္ အိမ္ေတြကို ေဒၚလာတစ္သန္းနီးပါးေပးေနရေအာင္ ဘ၀ဟာ မျပည္႔စုံဘူး။

အခုခ်ိန္မွာေတာ႔ ၈ႏွစ္အတြင္းေလာက္မွာ အိမ္ေစ်းေတြ ၂ဆတက္ေတာ႔ ျမတ္ေနၾကေသးေပမယ့္ ကေနဒါအိမ္ေစ်းကြက္ ယူအက္စ္လို ပူေပါင္းမေပါက္ဖူးလို႔၊ interest rate ထိုးမတက္ဖူးလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။

research ေတြလုပ္ရတာလည္း ေခါင္းျဖဴေတာ႔မယ္။ အင္ဖိုေတြသိပ္မ်ားေတာ႔လည္း I'm so overwhelmed now.

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္.. ပိုစ္တစ္ပုဒ္စာနီးနီး ေကာ႔မန္႔ေယာင္ေယာင္၊ ရင္ဖြင့္ခြင့္ရလို႔။