အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Wednesday, April 15, 2009

ၿမန္မာႏွစ္သစ္ (၁၃၇၁)မွာ သူငယ္ခ်င္းအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေၿမ႕ပါေစ။