အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Wednesday, May 7, 2008

နာဂစ္ကို ခြဲၿခမ္း စိတ္ၿဖာၿခင္း (၁)

ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္း နာဂစ္ေႀကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသူႏွင့္ ေသဆံုးသူ အေရအတြက္ တိုးလာသည္မွာ ေႀကာက္ခမန္းလိလိ ၿဖစ္၏။ အဘယ့္ေႀကာင့္ လူအေသအေပ်ာက္ ဤမွ် မ်ားရပါသနည္း။ ဘာ့ေႀကာင့္ အပ်က္အစီး ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားၿပားရပါသနည္း။ ဤသို႔ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ေနာင္တြင္ ႀကံဳေတြ႔လာပါက လူအေသအေပ်ာက္ႏွင့္ အေဆာက္အဦ အပ်က္အစီး ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈ နည္းႏိူင္သမွ်နည္းေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု ရင္ဆိုင္ေၿဖ႐ွင္းမည္နည္း။ စသည့္စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ဆင္ၿခင္စဥ္းစားရန္ ႏွင့္ ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ရန္ ဆိုက္ကလုန္း နာဂစ္ကို ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာ ေလ့လာရန္ လိုအပ္လွေပသည္။ ဤေနရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္က နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း မၿဖစ္ပြားမွီ အေၿခအေန၊ ေလမုန္တိုင္း တိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းအေၿခအေန ႏွင့္ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား တင္ၿပေဆြးေႏြးလိုပါသည္။ ၿမင္တူသူ၊ အၿမင္မတူသူ မည္သူမဆို အၿပဳသေဘာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
္ နာဂစ္ဆိုက္ကလုန္း မုန္တိုင္း မတိုက္ခတ္မွီ သတင္းထုတ္ၿပန္ခဲ့သည္မွာ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွေပသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရႊႏိူင္ငံတြင္ လူထုႀကားသို႔ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ေရာက္႐ွိ အသိေပးႏိူင္ေသာ သတင္းၿဖန္႔ၿဖန္႔ခ်ီရာ႒ာန (၃)ခုသာ႐ွိ၏။ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို ႏွင့္ ႐ုပ္ၿမင္သံႀကား ၿဖစ္၏။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈ ေဘးထြက္ဆိုးႀကိဳး ၿဖစ္စဥ္အရ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်စ္ေသာၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အပူခ်ိန္ၿမင့္မားမႈ၊ ေရႀကီးမႈ၊ မိုးေခါင္မႈ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ယခင္က မႀကံဳဖူး၊ ယခု မလိုခ်င္ေသာ္လည္း မလႊဲမေ႐ွာင္သာ နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ ႀကံဳရသည္ ။ ေနာင္လည္း ႀကံဳရဆံုရ အံုးမည္ၿဖစ္သည္။ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း မၿဖစ္ပြားမွီ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ ၿပင္ဆင္ခဲ့ပါလည္း ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ႐ွိပါသည္။ ၿမန္မာႏိူင္ငံတြင္း႐ွိ အေၿခခံလူတန္းစား အလုပ္သမား ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ႐ုပ္ၿမင္သံႀကား ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္တြင္ ႐ွိသည္။ ႐ုပ္ၿမင္သံႀကား ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာလည္း လွ်ပ္စစ္မီး အခက္အခဲေႀကာင့္ ညပိုင္းတြင္သာ ဘက္ထရီမီးၿဖင့္ ဖြင့္ႀကည့္ႀကသည္။လူမ်ားစုႀကည့္႐ႈေသာ ရြာမ်ားတြင္ ၿပန္႔က်ဲတည္႐ွိေသာ ဗီြဒီယို႐ံုမ်ားမွာလည္း ေဖ်ာ္ေၿဖေရးကား သာၿပသ၏။ သတင္းမဖြင့္ပါ။ လူမ်ားစုလက္ထဲသို႔ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ေရာက္႐ွိေသာ သတင္းစာပါ နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း မၿဖစ္ပြားမွီ မိုးေလ၀သ သတင္းကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ ဖတ္႐ႈႀကပါကုန္....


ၿမန္မာ့႐ုပ္ၿမင္သံႀကားမွ အေရးေပၚမိုးေလ၀သ သတင္းကို (၃)ရက္ခန္႔ ႀကိဳတင္ထုတ္လြင့္ႏိူင္ပါလွ်က္ အလြန္႔အလြန္ နီးကပ္မွ ထုတ္ၿပန္ေႀကၿငာပါသည္။ နယ္ၿမိဳ႔မ်ားက သိ႐ွိဖို႔ေနေနသာသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွ လူမ်ားစုႀကီးပင္ ထိုအေရးေပၚ သတင္းေႀကၿငာခ်က္ကို မသိ႐ွိႀကပါ။ ေစ်းေရာင္းေနသူ၊ အလုပ္သြားေနသူမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ သိ႐ွိသူမ်ားလည္း ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေ႐ွာင္ခ်ိန္ မရခဲ့ပါ။ ဘီဘီစီ သတင္း႒ာနမွ မိုးေလ၀သ ႏွင့္ ဇလေဗဒဦးစီး႒ာန ညႊန္ႀကားေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းလြင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းခန္းကို ႀကိဳတင္ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဦးထြန္းလြင္မွ ယင္းေတြ႔ဆံုေမးၿမန္းခန္းတြင္ ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ ၿပင္းအားပမာဏ ႏွင့္ ဦးတည္ရာလမ္းေႀကာင္း အေၿခအေနကို အမွန္အတိုင္း တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ေၿဖႀကားထားပါလွ်က္ ၿပည္သူလူထုထံ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ေရာက္႐ွိေသာ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို ႏွင့္ ႐ုပ္ၿမင္သံႀကား႒ာနမွ သတင္းမွန္ကို ဘာေႀကာင့္ မထုတ္ၿပန္ခဲ့ပါသနည္း ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားဖြယ္ရာ ၿဖစ္ပါသည္။ၿမန္မာ့အသံ ႏွင့္ ႐ုပ္ၿမင္သံႀကား႒ာနမွ သတင္းစာႏွင့္ ႐ုပ္ၿမင္သံႀကားတြင္ ေလမုန္တိုင္း လာရာလမ္းေႀကာင္း၊ ၿဖတ္သန္းမည့္ေနရာ၊ ေလတိုက္ခတ္ႏႈန္း၊ ပင္လယ္ၿပင္အေၿခအေန၊ စသည့္ မိုးေလ၀သအေၿခအေနမ်ားကို မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မည့္ မနက္ထိ မမွန္မကန္ ဒြိဟပြားဖြယ္္ရာ မိုးေလ၀သသတင္းကိုသာ ထုတ္လြင့္၊႐ိုက္ႏွိပ္ အသိေပးခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ အလားတူ ကိစၥမ်ား မၿဖစ္ပြားေစရန္ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားအား စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူသင့္ေပသည္။

နာဂစ္ေလမုန္တိုင္းႀကီးက အဘယ့္ေႀကာင့္ ဤမွ် ပ်က္စီးေစခဲ့ပါသနည္း။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာႏိူင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနေသာ ၿပႆနာအသစ္ကို မည္သည့္အစိုးရ၀န္ႀကီး႒ာန မွသတိထားမိပံုမေပၚပါ။ ထိုအရာကား ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္ ေတာေတာင္ေရေၿမ သဘာ၀တရားႀကီးမွာ ၿမန္မာႏိူင္ငံသားတို႔၏ ပညာေရးအသိအၿမင္ နည္းပါးမႈ၊ အလုပ္အကိုင္႐ွားပါးမႈ၊ ၀ိသမေလာဘသားတို႔၏ မမွန္မကန္ စီးပြား႐ွာ ပုဇြန္ေမြးၿမဴေရး စီမံကိန္းတို႔ေႀကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈပင္ ၿဖစ္၏။ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္းႀကီး အဓိက ေမႊေႏွာက္သြားေသာ ဧရာ၀တီ ၿမစ္၀ွမ္းလြင္ၿပင္ေဒသ ဧရာ၀တီတိုင္းအား ပင္လယ္ဆားငန္ေရ မ၀င္ႏိူင္ေစရန္ႏွင့္ ပင္လယ္ၿပင္တြင္ လႈိင္းႀကီးေလထန္ပါက ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ ဒီလိႈင္း႐ိုက္ခတ္မႈ သက္သာေစရန္ သဘာ၀အရ ဒီေရေတာမ်ားက ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ ထိုသဘာ၀ ဒီေရေတာမ်ားမွာ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္႐ွားပါးမႈ၊ ပညာေရး အသိအၿမင္ နည္းပါးမႈေႀကာင့္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ သစ္ေတာခုတ္ထြင္ေရာင္းခ်မႈ၊ မီးေသြးဖုတ္မႈ၊ သစ္ေတာခုတ္ထြင္ ပုဇြန္ကန္ ေမြးမႈ တို႔ေႀကာင့္ မိန္းမလွကြ်န္းမွတပါး အၿခားေနရာမ်ားတြင္ ေၿပာင္သလင္းခါခဲ့ရသည္။ဤသည္တို႔မွာ နာဂစ္မုန္တိုင္းမ၀င္မွီ အေၿခအေနတို႔ကို ကြ်န္ေတာ့္အၿမင္ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ဆင္ၿခင္စဥ္းစားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း တိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းအေၿခအေန ႏွင့္ ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား တင္ၿပလိုပါသည္။


3 comments:

Apprenticeship said...

Thanks for the post. I am making some collection about Nargis. Please let me the information link that you though it's important. I wish we would have been well prepare for this. :)

http://cyclonenargis-apprenticeship.blogspot.com/

Anonymous said...

အၾကံျပဳေဆြးေႏြးထားတာ လက္ခံပါတယ္ က်ေနာ္ေတာ့ သေဘာက်တယ္ အစ္ကိုေရ့ အခုရက္ပိုင္း ဘာမွမလုပ္ခ်င္ေတာ့ေလာက္ေအာင္ စိတ္ဓာတ္ေတြ က်ေနတာ ကို.ယ္စားေျပာထားသလိုပဲ ...............ဆက္ရန္ကိုလည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္ဗ်ာ။
(ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား အျမန္ဆံုးေအးခ်မ္းၾကပါေစ)

ေမာင္မ်ိဳး

BLACK DREAM said...

ေလးစားပါတယ္ ျပတိုက္ရာ.....။ ဆက္ေရးပါ...။