အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Tuesday, March 4, 2008

Why do we need friends?
မင္း႐ွိဖို႔လိုတယ္ သူငယ္ခ်င္း........

We need friends to comfort us when we are sad,
and to have fun with us when we are glad.

စိတ္ညစ္ရင္ ရင္ဖြင့္ဖို႔

၀မ္းသာရင္ ေ၀မွ်ဖို႔

မင္း႐ွိဖို႔လိုတယ္ သူငယ္ခ်င္း........


We need friends to give us good advice.
We need someone we can count on to treat us nice.

အ့့ံႀသစရာေကာင္းတဲ့ အႀကံဥာဏ္န႔ဲ

ေဖးမမဲ့ လက္တစံုအတြက္

မင္း႐ွိဖို႔လိုတယ္ သူငယ္ခ်င္း........


We need friends because we are social in nature

and having friends makes us feel secure.

အထီးက်န္မႈကို ေမာင္းထုတ္ဖို႔

လံုၿခံဳမႈကို ေပးစြမ္းဖို႔

မင္း႐ွိဖို႔လိုတယ္ သူငယ္ခ်င္း........


We need friends to remember us once we have passed
sharing memories that will always last.

တေယာက္န႔ဲတေယာက္ သတိရဖို႔

ေပ်ာ္စရာအတိတ္ကို တမ္းတဖို႔

မင္း႐ွိဖို႔လိုတယ္ သူငယ္ခ်င္း........FRIENDSHIP DOESN'T NEED EVERYDAY CONVERSATION,
DOESN'T ALWAYS NEED TOGETHERNESS.
AS LONG AS THE RELATIONSHIP IS KEPT IN THE HEART,
TRUE FRIENDS NEVER GO APART.

သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ ေန႔တိုင္းစကားေၿပာၿဖစ္ဖို႔ မလိုသလို

အၿမဲတမ္းေတြ႔ဖို႔လဲ မလိုပါဘူး။

႐ိုးသားၿပီး ရင္ထဲကလာတဲ့ သံေယာဇဥ္ေတြ

႐ွိေနသေရြ႕ေတာ့ ငါတို႔ဘယ္ေတာ့မွ မေ၀းကြာ
ပါ။


1 comment:

ရႊန္းမီ said...

hi. yeah.. that makes sense! thanks for the post! .. the kitten and the duck and very cute :)