အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Sunday, March 2, 2008

အပ်င္းေၿပ၊ေဒါသေၿပေအာင္ ဒီေကာင့္ပါးကို ႐ိုက္ရေအာင္။

Feeling Stressed?

Tough day at the office?

Feel like slapping someone?
Click in the box and then move your mouse around.http://www.counterfeitmini.com/main.swf***ညီမေလးBlaz အတြက္ ကြ်န္ေတာ့္လက္ေဆာင္***

2 comments:

Blazing inferno said...

What can i say?? =)
I do appreciate it..
Thank you so much..I mean it
I really vent my anger over this game
Thank you very much my bro !!!
=)

Augustine said...

Lol. Cool. Stress reliever. :)