အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Tuesday, March 18, 2008

To My sweet Heart........


When you are not around
I just cried I wondered why?
Then I realized ,
my tear just comes out searching for you.

You are in my eyes,
I know you are scare of darkness,
that's why I keep my eyes open.

If time is an ocean,then
I would spend every drop for you.
If time is a drop,then
I would spend every ocean for you.

When I'm angry,you know what to do
you just smile &
my anger loses the battle against it.

I want to spend a whole day with you,
I wish my life is just one day long.

If we can talk only during nights,
I won't bother my life being dark.

***ေမြးရပ္ေၿမႏွင့္ခ်စ္သူသို႔ ခြဲခြာၿခင္း (၃) ႏွစ္ၿပည့္အမွတ္တရ***

1 comment:

Layma said...

၃ နွစ္ေတာင္ ရိွသြားျပီ ဆိုေတာ့ လြမ္းေနမွာပဲေနာ္...