အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Sunday, March 9, 2008

ႀကားဖူးနား၀ ရယ္စရာဟာသ(7)

ႀကားဖူးနား၀ ရယ္စရာဟာသ(7)No comments: