အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Thursday, February 21, 2008

Miss you.


I want to hold your hand & walk a mile
Don't want to miss you even a while.

My life is so beautiful coz
Dear,it's you.My life

Hug me for my worries to die
My tears to dry &
My loneliness to fly.


It hurts me to know
how I sometimes can be little selfish
When it comes to you
I'm getting sentimental over you!
for god sake explain me why all these.

I miss you every moment of the day,
I keep me awake just to listen you,
I keep me empty just for you to fill,
I keep me alive just to see you.


My morning miss you,

My evening seeks you.
Where were you all these years,
you weren't there to wipe my tear.Fear of future is worse than pain of the past
still I bother the least,coz you are there

even seconds are too long to miss you
I want to hold your hand & walk a mile
Don't want to miss you even a while.
- Bala

***စာေရးသူ ဗလာ(BALA)၇ဲ႔ ကဗ်ာေလးကို ေ၀မွ်ခံစား
ႀကည္႔ပါအံုး ခင္ဗ်ာ။***


2 comments:

Anonymous said...

Hi
You have a great blog!
Let me invite you to:
eBambi
Present yourself
and meet your friends.
Join now:
http://www.ebambi.com

Augustine said...

Thanks. Now I can give this poem 2 my gal. :P