အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Thursday, February 7, 2008

သီခ်င္းတပုဒ္၊ပန္းတဆုပ္ခ်စ္သူ........
မင္းသြားမယ္႔လမ္း ပန္းေတြခင္းထားတယ္
ၿဖတ္သန္းနင္းေလ်ွာက္သြားေပါ႔ ခင္ရယ္........
ေနာက္ခ်န္က်န္ရစ္ မင္းခ်စ္တ႔ဲသူ
ေနပူပူအရိပ္မ႔ဲထဲ
အားခဲစြန္႔ပစ္ခ႔ဲေပါ႔ ခင္ရယ္........

No comments: