အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Sunday, February 17, 2008

တို႔ႏွစ္ေယာက္ေဆာက္တ့ဲ ေရႊနန္းေတာ္
မ်က္ေမႊးတဆံုး ႀကည္႔သူေတြႀကား

မ်က္စိတဆံုး ႀကည္႔မိသူ
မွားတယ္ေၿပာတာ ခံရမွာေပါ့
ခ်စ္တဲ့သူ........


အမ်ားသူငါ ၿဖဳန္းေနတဲ့ႀကား
အသံုးစစ္မိသူ

အဟားခံရမွာေပါ့
ခ်စ္တဲ့သူ........အၿခား
သူေတြ အားေနတဲ့ႀကား
အလုပ္ေတြမ်ားတဲ့သူ
ႏွာေခါင္း႐ႈံခံရမွာေပါ့
ခ်စ္တဲ့သူ........ဒါေပမယ့္လဲ........
အားမငယ္ပါနဲ႔ ခ်စ္တဲ့သူ
မင္းအတြက္ေဆာက္တဲ့ ေရႊနန္းေတာ္

ေရႊခ်ဖို႔ပဲက်န္ေတာ့တယ္။ ။

***အခုေတာ့ ....
မင္းအတြက္ေဆာက္တ့ဲ ေရႊနန္းေတာ္
မီးမေနလိုမွေတာ့
ကိုယ္ေလၿပတိုက္ ဖြင့္လိုက္ၿပီ။***

No comments: