အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Friday, February 15, 2008

ထင္မိေယာင္မွားတယ္လီဖုန္းသံ ႀကားရင္ကိုပဲ
မီ္းဆီက ၿဖစ္ေနမလားရယ္လို႔
ရင္ခုန္မိတယ္ ခ်စ္တဲ့သူ........ေကာင္မေလးတေယာက္
ဆိုင္ကယ္စီးတာၿမင္ရင္ကိုပဲ
မီးမ်ား ၿဖစ္ေနမလားရယ္လို႔
ေပ်ာ္ရႊင္မိတယ္ ခ်စ္တဲ့သူ........ခုႏွစ္နာရီ ထိုးရင္ကိုပဲ
မနက္စာစားဖို႔
မီ္းလာေလမလားရယ္လို႔
ေမွ်ာ္ေနမိတယ္ ခ်စ္တဲ့သူ........***ဘယ္ေသာအခါမွ် ၿပန္လည္မရႏိုင္ေတာ့သည့္
တခ်ိန္က ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ မနက္ခင္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။***

No comments: