အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Wednesday, February 13, 2008

ေဖေဖာ္၀ါရီ ဆယ့္သံုးဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမြးေန႔ပါ။


နိုင္ငံန႔ဲ လူမ်ိုဳး လြတ္လပ္ေရးအတြက္
အသက္ေပးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို
ဂုဏ္ယူေလးစားသလို........

နိုင္ငံန႔ဲ လူမ်ိုဳး တိုးတက္ဖို႔္
မ႐ွိမၿဖစ္လိုအပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီရ႐ွိေရးအတြက္
ဘ၀တခုလံုးေပးဆပ္ ႀကိဳးစားေနေသာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္လို သမီးမ်ိဳးေမြးဖြားေပးခဲ႔တဲ႔
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ။

***ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔ အမွတ္တရ***

No comments: