အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Monday, February 11, 2008

အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္Valentine ေခ်ာကလက္
ဟင့္အင္း.....မစားခ်င္ဘူး
မင္းအနမ္းေလာက္
ခ်ိဳၿမိန္မယ္ မထင္လို႔ပါ။

Valentine ပန္း
ဟင့္အင္း.....မနမ္းခ်င္ဘူး
မင္းပါးက သနပ္ခါးနံ႔ေလာက္
သင္း႔ပ်ံမယ္ မထင္လို႔ပါ။

Valentine လက္ေဆာင္
ဟင့္အင္း.....မလိုခ်င္ဘူး
"ခ်စ္တယ္"ဆိုတ႔ဲ မင္းစကားေလာက္
ၿပီးၿပည္စံုမယ္ မထင္လို႔ပါ။ ။***တခ်ိန္ကခ်စ္သူအတြက္ တိတ္တိတ္ကေလး ေရးသားခ႔ဲေသာ Valentine လက္ေဆာင္***

No comments: