အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Tuesday, February 5, 2008

အလင္းေရာင္ကို အေမွာင္ထဲကေစာင္႔မယ္


အမွားကို အမွား
အမွန္ကို အမွန္
ေၿပာတာ အၿပစ္လား။
အရက္ေသာက္
ဖဲ႐ိုက္မဲ႔ အစား
စာေရးတာ အၿပစ္လား။

ၿဖစ္ခ႔ဲတာ ၿဖစ္ေနတာ
ၿဖစ္သင္႔တာ
႐ွင္းၿပတာ အၿပစ္လား။

လူဆိုတာ
သူ႔သမိုင္း သူေရး
ကိုယ္႔သမိုင္း ကိုယ္ေရး
ဆင္ေသကို ဆိတ္သေရန႔ဲ
ဖံုးမရသလို
အမွန္တရားကို ကလိမ္ေစ႔
ဥာဏ္ဆင္ အေႀကာက္တရားနဲ႔
ဖံုးမရပါ။

အေမွာင္ဘယ္ေလာက္ လႊမ္းလႊမ္း
အလင္းတေန႔ေတာ႔ ေရာက္ရမွာ.....။

***ေနဘုန္းလတ္ ခင္ဗ်ားရ႔ဲ ဖီးနစ္ငွက္
ေတာင္ပံခတ္သံကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေစာင္႔ေနမယ္။***

No comments: