အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Friday, January 25, 2008

ငါခ်စ္တ႔ဲေန႔ ၊ ငါမုန္းတ႔ဲေန႔


မေတာ္တဆ တိုက္ဆိုင္မွုလား?
ေသေသခ်ာခ်ာ ႀကံစည္မွုလား?
ငါမသိ... ငါသိတာက...
ဒီေန႔မွာပဲ ငါ ကံေကာင္းခ႔ဲရ
ဒီေန႔မွာပဲ ငါ ကံဆိုးခဲ႔ရ
ဒီေန႔မွာပဲ ငါ ေပ်ာ္ရႊင္ခ႔ဲရ
ဒီေန႔မွာပဲ ငါ ငိုေႀကြးခ႔ဲရ
ဒီေန႔မွာပဲ ငါ ၿပည္႔စံုခ႔ဲရ
ဒီေန႔မွာပဲ ငါ အထီးက်န္ခ႔ဲရ
ဒီေန႔မွာပဲ ငါ မင္းန႔ဲ ဆံုေတြ႔ခ႔ဲရ
ဒီေန႔မွာပဲ ငါ မင္းန႔ဲ ခြဲခြာခဲ႔ရ
ဒီေန႔မွာပဲ ငါ႔ ကမၻာေလး ၿဖစ္တည္ခဲ႔ရ
ဒီေန႔မွာပဲ ငါ႔ ကမၻာေလး ေပ်ာက္႐ွခဲ႔ရ
အေဟာင္း အေဟာင္းေသာ ဒီေန႔ေလး ၿပန္ရမယ္ဆိုရင္
အသစ္ အသစ္ေသာ ဒီေန႔အားလံုးန႔ဲလဲခ်င္တယ ္။ ။


*** "ခ်စ္သူႏွင္႔ ဆံုဆည္းခ႔ဲေသာ ၊ ခ်စ္သူက ထားရစ္ခ႔ဲေသာ
ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁) ရက္ေန႔ ကိုရည္ညႊန္းပါတယ္။" ***

No comments: