အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Sunday, January 13, 2008

ဒီမွာ......အရမ္းဖ်ုားေနတယ္

ကို...အရမ္းဖ်ုားေနတယ္...
ကိုယ္႔အနားလာၿပီး ကိုေနသာလားလို႔
ေမးတတ္တဲ႔ မီးရဲ႔အႀကင္နာ
စကားေလးကို လြမ္းတယ္။
ကို...အရမ္းဖ်ုားေနတယ္...
ကိုယ္႔အနားလာၿပီး နဖူးေလးကို
စမ္းတတ္တဲ႔ မီးရ႔ဲအႀကင္နာ
လက္ကေလးကို လြမ္းတယ္။

ကို...အရမ္းဖ်ုားေနတယ္...
ကိုယ္႔အနားလာၿပီး ကို႔လက္ကေလးကိုၿဖန္႔
ကိုေသာက္ဖို႔ေဆးေလးေတြထည္႔တတ္တဲ႔
မီးရဲ႔အႀကင္နာ
အယုအယေလးကိုလြမ္းတယ္။

ကို...အရမ္းဖ်ုားေနတယ္...
ကိုယ္႔အနားလာၿပီး အခံြႏြာ
အမ်ွင္ခြာထားတဲ႔ လိေမၼာ္သီးကို
တစိတ္ခ်င္းေကြ်းတတ္တ႔ဲ မီးရဲ႔အႀကင္နာ
ဂ႐ုစိုက္တာေလးကိုလြမ္းတယ္။
ကို...အရမ္းဖ်ုားေနတယ္...
ကိုယ္႔အနားလာၿပီး အရည္ညွစ္ထားတ႔ဲ
ကဗၺလာေဖ်ာ္ရည ္လာတိုက္တတ္တ႔ဲ
မီးရဲ႔အႀကင္နာ
ေမတၱာကို လြမ္းတယ္။

ကို...အရမ္းဖ်ုားေနတယ္...
ဂ႐ုစိုက္တ႔ဲ ႀကားက
အဖ်ားမက်တ႔ဲ ကို႔ကိုႀကည္႔ၿပီး
မ်က္ရည္က်တတ္တ႔ဲ
မီးရဲ႔အႀကင္နာ
မ်က္၀န္းေလးကို လြမ္းတယ္။
ဘယ္ေရာက္ေနလဲ....မီးရယ္
ဒီမွာ........ကို...အရမ္းဖ်ုားေနတယ္..

ဘယ္ေရာက္ေနလဲ....မီးရယ္
ဒီမွာ.......ကို...အရမ္းလြမ္းေနတယ္..

ဒီမွာ.......ကို...အရမ္းဖ်ုားေနတယ္...

ဒီမွာ.......ကို...အရမ္းလြမ္းေနတယ္...

ဒီမွာ.......ဒီမွာ.......

ဒီမွာ.......ကို...အရမ္းဖ်ုားေနတယ.္.. ။ ။

No comments: